28
Přejít na obsah
Obr. Celní sw

Pilotní projekt SEAP/COMIN
MF ČR GŘC - Admija

AcommPort komunikační klient *ECR
*Elektronické Celní Řízení CŘ

AcoMMPort verze 1.1.1 2014/2015, ECR obálka 2.0
AcoMMPort verze 3.1.6 05.11.2015, ECR obálka 2.0
AcoMMPort verze 6.3.8
od 25.04.2016 implementována ECR obálka 3.0
od 08.11.2016 paralelní komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 2.0 a 3.0
01.02.2017 povinnost komunikace s ECR bránou CS ECR obálkou 3.0

Výměna dat sw AcoMMPort - rozhraní COMIN celní správy
deklarant - ECR brána celní správy ČR

E-podání dokladů bez paušálních poplatků v systémech e-Dovoz (AIS, ICS), e-Vývoz (ECS), NCTS schválený příjemce/odesílatel, Dočasný sklad, (Intrastat). Alternativa VAN.
Pořízení licence viz Ceny.

Certifikováno MF ČR, GŘC
Po pilotním ověřovacím provozu ve spolupráci s GŘC, MF ČR jsme jako jediní úspěšně prošli procesem certifikace kompatibility se systémem celní správy, a to SEAP (Single Electronics Access Point).
Od tohoto okamžiku máte možnost modul ACOMMPORT nasadit za zaváděcí cenu.

Automaticky Vám v roce 2016 zpřístupníme bezplatný upgrade s rozšířenou funkcionalitou.
Bližší informace budou nadále dostupné zde nebo jako vždy formou Avíza.

SW AcommPort lze jednoduše provozovat jako
1. integrovaná součást celního systému Celsa nebo jiného ERP systému
2. samostatný sw spolupracující s libovolným celním programem nebo IS
3. službu operačního systému
4. službu OS Windows provozovanou s definovaným uživatelem
INTEGRACE
s celními programy,
s podnikovými systémy
snadná a jednoduchá

SEAP
Single Electronic Access Point
projekt EU
___________________


CERTIFIKOVÁNO

CELNÍ SPRÁVA

České republiky

KOUPIT AcommPort

jako sw program, modul, službu OS

Admija, Orlová
Tel. 596512042, 596523429
GSM 602517666, 602713795
MANUÁL ZAVEDENÍ

popis instalace, nastavení a použití

popis instalace a konfigurace
komunikačního klienta pro provoz
s libovolným celním stémem
MANUÁL KOMUNIKACE

nastavení a provoz s sw Celsa

naučíme Vás jak jednoduše
v rámci ECŘ komunikovat
s celní správou České republiky
Web acommport.cz popř. myseap.com poskytuje
Nastavení komunikačního klienta AcommPort
Nastavení e-podání komunikačním klientem AcommPort
Konfigurace SEAP a sw programu Celsa celního IS CelSA
HISTORIE
1. Fáze zavedení
Testování BEZPLATNÉ komunikace s celní správou ČR
Jak na přenosy zpráv dokladů celního řízení celní správě ČR bez nutnosti hrazení poplatků za elektronickou komunikaci.
Ověřování provozu a zjišťování úskalí.

Poznámka
Certifikovaná elektronická komunikace celního IS Admija - celní správa SR v lokalizaci pro Slovensko je zajišťována komunikačním klientem poskytovaným celní správou SR.
Schema AsommPort/SEAP
Základní informace
Zahájení testů po oslovení celní správou ČR: 10/2014
Uvedení do ostrého provozu: 12/2014
Postupné dobrovolné připojování pilotních pracovišť oslovených a souhlasících klientů

Admija poskytla modifikaci software, konzultace, nasazení a podporu klientům zcela zdarma.

2. Fáze zavedení
Modifikace pro ostrý provoz
Stav v září 2015. Po rozboru a prověření funkčnosti aplikace jsme dospěli k poznatku nutné úpravy, aby mohlo být provozování efektivní.
Na základě námi zjištěných poznatků CS ČR zajistí úpravu. Ve spolupráci bude sw app následně prověřena a na pilotních pracovištích nasazena. Ostatním uživatelům bude nabídnuta zdarma ke stažení.   
3. Fáze provoz
Poznatky z dosavadního provozu
    • Bezproblémový provoz s celním systémem Admija
    • Spokojenost uživatelů
    • Analýza provozu a doporučení pro GŘC od Admija pro vyšší funkcionalitu a užitnou hodnotu
    • Integrace do podnikových systémů
elektronizace, automatizace, integrace, implementace
 
Copyright © Admija 1990 - 2018
Admija
Návrat na obsah