28
Přejít na obsah
Ceny
mezicara

CENÍK SW A SLUŽEB

Legislativa a lokalizace pro Českou republiku
Spolupráce, certifikace Ministerstvem financí ČR, Generálním ředitelství cel a Colným riaditelstvom SR.

Ceny bez DPH

CelSA - Celní Systém Admija
komplex sw modulů pro elektronické celní řízení, ekonomické režimy, výrobu, normování, uskladňování, monitoring, intrastat a komunikaci s celní správou

SW Celsa® Win    9.800,- Kč
Sw o názvu "Celsa" celního Systému Admija je komplexní, kvalitní a komfortní programové vybavení pro oblast dovozu, vývozu zboží, intrastat a elektronické celní řízení České a Slovenské republiky s vysokou mírou automatizace a efektivnosti, a to bez nebo s implementací, integrací s ERP, s podnikovými IS.

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY K SW CELSA

E-Vývoz   + 7.200,- Kč
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU s účinností ostrého provozu od 1.2.2007. Nahrazuje původní systém vývozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.

E-Dovoz   + 9.800,- Kč
Elektronické dovozní doklady v novém systému e-Customs ČR/EU. Nahrazuje původní systém dovozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace prostřednictvím "obálky2" Komunikátoru [2].

Systém "Dočasný sklad"  + 0,00,- Kč
V ceně pořízených produktů (bonus 8.200,- Kč)    
Předkládání podkladů pro monitoring evidencí celní správy.
Modul Dočasné sklady zabezpečuje zahájení evidence uskladnění zboží, opravy prvotních navedených hodnot, prohlížení zůstatků atd. s odesíláním eventuálních změnových zpráv.
Vedení elektronické evidence tzv. Dočasných skladů umožňuje elektronické ukončení režimu NCTS nebo CIM scénáři obousměrné komunikace deklarant – celní správa prostřednictvím zabezpečeného e-podání na ECR bránu celní správy ECR obálkou 3.0 a vyšší, a to komunikátorem AcommPort nebo VAN.

Zavedení vstupních dokladů, bez předchozí elektronické evidence celní správou, v režimu NCTS nebo CIM, do systému tzv. Dočasných skladů. Tyto e-Podklady pak složí k odpisu v rámci dovozní operace e-Dovoz AIS podáním Souhrnného Celního Prohlášení v systému ICS (Import Customs System) vstupní operace.

NCTS schválený příjemce   + 4.200,- Kč
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce*/výdejce*.

NCTS schválený odesílatel    + 4.200,- Kč
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce*/výdejce*.

INTRASTAT   + 3.000 ,- Kč
Modul k programu CelSA®. Ruční pořízení nebo automatické vyhotovení finálního statistického hlášení z elektronických podkladů podle legislativních podmínek a určení rozhodných prahů.

ZCP   + 4.200,- Kč
Modul k programu CelSA®, Program Zjednodušené Celní Postupy umožňuje realizaci zjednodušených postupů celního řízení, místního řízení při dovozu a vývozu zboží včetně elektronické komunikace c celní správou.

ZCD   + 4.200,- Kč
Zajištění Celního Dluhu: modul k programu CelSA® anebo samostatně provozovatelný sw programu. Automatická evidence zajištění celního dluhu.

CIM   + 4.200,- Kč     
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení železničního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

CMR   + 4.200,- Kč
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení nákladního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

EUR   + 4.200,- Kč
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Manuální, automatické navedení EUR dokladu z elektronických podkladů nebo transformací.

Fakturace, Podklady fakturace   + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA®. On line fakturace za deklarantské výkony. Hromadné zpracování elektronických podkladů odvedených služeb klientům podle volitelných podmínek uživatele za časové období.

Peněžní deník   + 0,00,- Kč           
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence příslušných knih v měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

AdmMail, e-Mailing  + 7.430,- Kč
Automatické odesílání e-mailových zpráv jejímž obsahem je libovolný text a přílohou podepsaná, rozšifrovaná, čitelná libovolná zpráva scénářů komunikace s celní správou.  
Popis funkcí modulu AdmMail
  • Nastavení jedné, více emailových adres, na které mají zprávy odcházet
  • Lze nastavit Předmět zprávy, pro skupiny zpráv
  • Lze nastavit, které zprávy, kterému příjemci mají být odeslány
  • Automatické vložení MN, LRN
  • Konfigurace je snadná a měli byste ji zvládnout sami popř. s naší podporou
  • Provoz - zprávy jsou odesílány automaticky přímo příjemci, po přijetí příslušné zprávy od celní správy
  • Ověření odeslání: přidejte svoji e-mailovou adresu a odesílané zprávy budou doručovány do Vaší poštovní schránky (v případě definovaného filtru, přímo do složky Vašeho poštovního klienta).

Pokladna   + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence pokladny v příslušných měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

Kurzovní lístek   + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence kurzů celních, valutových, devizových nastavených měn s aktualizací.

Daňové doklady   + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 2.400,-Kč)
Modul k programu CelSA®. On line vyhotovení daňového dokladu klientovi provozovatelem programu na podkladech integrovaného ceníku služeb a převzetím údajů a položek z vyhotovených dokladů. Nebo hromadné vyhotovení dokladů za časové období podle identifikace IČ, DIČ, CRČ, AEO, jiného.

Celní sazebník, číselníky, Program ČAIIT®, Program SAIIT®   + 0,00,- Kč
V ceně sw CelSA® Win (bonus 3.200,- Kč)
Český nebo Slovenský Alternativní Interaktivní Integrovaný Tarif /Taric sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží, aktualizace dat internetem ze stránek MF ČR, CR SR.

Aktualizační modul programů a číselníků CZ (SK)   + 0,00,- Kč
V ceně pořízených produktů (bonus 6.200,- Kč)
Zabezpečuje manuální nebo plně automatickou aktualizaci sw produktů načítáním servisních balíčků a zařazování aktuálních číselníků potřebných pro práci programů ze stránek http://www.admija.cz a webu celní správy ČR.

Interface Celní Správa CZ (SK)   + 0,00,- Kč
V ceně pořízených produktů  (bonus 8.200,- Kč)
Rozhraní elektronické komunikace s celní správou. Certifikace, validace editace, tisku, zpráv, scénářů komunikace.

 
oddcara
Copyright © Admija 1990 - 2018
Admija
Návrat na obsah