28
Přejít na obsah
Ceny
mezicara

CENÍK SW A SLUŽEB

Legislativa a lokalizace pro Českou a Slovenskou republiku
Spolupráce, certifikace celními správami ČR a SR.

Ceny jsou zpracovávány pro žadatele z jiných zemí, zemí EU podle jejich zaslané individuální poptávky, kterou následně upřesňujeme na konkrétní sw části a moduly podle celních režimů a provozních potřeb provozovatele.
Na základě zjištěných podrobností předkládáme cenovou nabídku včetně CA - celoroční aktualizace a rovněž Smlouvy servisu software, která může zahrnovat implementaci, integraci celního software s podnikovým zahraničním systémem.

Nasazení interface podporuje automatizaci a umožňuje spolupráci s SAP aj. tuzemskými a zahraničními ERP systémy.
CelSA - Celní Systém Admija
komplex sw modulů pro elektronické celní řízení, ekonomické režimy, výrobu, normování, uskladňování, monitoring, intrastat a komunikaci s celní správou

SW Celsa® Win
Sw o názvu "Celsa" celního Systému Admija je komplexní, kvalitní a komfortní programové vybavení pro oblast dovozu, vývozu zboží, intrastat a elektronické celní řízení České a Slovenské republiky s vysokou mírou automatizace a efektivnosti, a to bez nebo s implementací, integrací s ERP, s podnikovými IS.

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY K SW CELSA

E-Vývoz
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU s účinností ostrého provozu od 1.2.2007. Nahrazuje původní systém vývozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.

E-Dovoz
Elektronické dovozní doklady v novém systému e-Customs ČR/EU. Nahrazuje původní systém dovozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace prostřednictvím Komunikátoru pro SR.

Dočasný sklad
Předkládání podkladů pro monitoring evidencí celní správy, a to pro systém ICS – Import Customs System, Fáze 1.
Vedení elektronické evidence tzv. Dočasných skladů umožňuje elektronické ukončení režimu NCTS nebo CIM podle scénářů obousměrné komunikace deklarant – celní správa prostřednictvím Komunikátoru poskytovaným CS SR.
Modul Dočasné sklady zabezpečuje zahájení evidence uskladnění zboží, opravy prvotních navedených hodnot, prohlížení zůstatků atd. s odesíláním eventuálních změnových zpráv.

NCTS schválený příjemce
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce/odesílatel.

NCTS schválený odesílatel
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce/odesílatel.

INTRASTAT
Modul k programu CelSA®. Ruční pořízení nebo automatické vyhotovení finálního statistického hlášení z elektronických podkladů podle legislativních podmínek a určení rozhodných prahů.

ZCP
Modul k programu CelSA®, Program Zjednodušené Celní Postupy umožňuje realizaci zjednodušených postupů celního řízení, místního řízení při dovozu a vývozu zboží včetně elektronické komunikace c celní správou.

ZCD
Zajištění Celního Dluhu: modul k programu CelSA® anebo samostatně provozovatelný sw programu. Automatická evidence zajištění celního dluhu.

CIM
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení železničního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

CMR
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení nákladního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

EUR
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Manuální, automatické navedení EUR dokladu z elektronických podkladů nebo transformací.

Fakturace, Podklady fakturace   + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA®. On line fakturace za deklarantské výkony. Hromadné zpracování elektronických podkladů odvedených služeb klientům podle volitelných podmínek uživatele za časové období.

Peněžní deník   + 0,00,- EUR       
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence příslušných knih v měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

Pokladna   + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence pokladny v příslušných měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

Kurzovní lístek   + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence kurzů celních, valutových, devizových nastavených měn s aktualizací.

Daňové doklady   + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA®. On line vyhotovení daňového dokladu klientovi provozovatelem programu na podkladech integrovaného ceníku služeb a převzetím údajů a položek z vyhotovených dokladů. Nebo hromadné vyhotovení dokladů za časové období podle identifikace IČ, DIČ, CRČ, AEO, jiného.

Celní sazebník, číselníky, Program ČAIIT®, Program SAIIT®   + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Český nebo Slovenský Alternativní Interaktivní Integrovaný Tarif /Taric sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží, aktualizace dat internetem ze stránek MF ČR, CR SR.

Aktualizační modul programů a číselníků CZ (SK)   + 0,00,- EUR
V ceně pořízených produktů (bonus)
Zabezpečuje manuální nebo plně automatickou aktualizaci sw produktů načítáním servisních balíčků a zařazování aktuálních číselníků potřebných pro práci programů ze stránek http://www.admija.cz a webu celní správy ČR.

Interface Celní Správa CZ (SK)   + 0,00,- EU
V ceně pořízených produktů  (bonus)
Rozhraní elektronické komunikace s celní správou. Certifikace, validace editace, tisku, zpráv, scénářů komunikace.

 
oddcara
Copyright © Admija 1990 - 2018
Admija
Návrat na obsah