28
Přejít na obsah
Obr. Celní sw

INTEGRACE

Proces systémové integrace

Spojujeme softwarové komponenty, subsystémy CelSA s externími IS v jeden fungující celek pracující co možná nejefektivněji a bezchybně prostřednictvím definovaných rozhraní.

Cílem je využít plného potenciálu integrovaných systémů na jednotném datovém formátu pro provozování v lokálním nebo virtuálním prostředí v kombinaci cloudových aplikací využívajících cloud computingu.

Přínosem provedené systémové integrace je:
 • snížení provozních nákladů
 • zvýšení stability systému
 • zvýšení bezpečnosti systému
 • zajištění dalšího rozvoje systému.

Pro integraci je zajišťována
 • spolehlivá výměna zpráv mezi subsystémy
 • transformace zpráv z jednoho komunikačního protokolu na jiný
 • zobrazování výběru dat, editace pro transformaci zprávy nebo souboru do jiných formátů
 • úložiště dat a dat pro uchování informací o subsystémech
 • sledování chování systémů a uchování historie jejich chování
 • plánovač pro plánování a řízení chování systémů
 • dávkový engine pro spouštění dávkových přesunů souborů, transformací, externích příkazů a dalších úloh.
 
Obr. Odd. čára
Copyright © Admija 1990 - 2018
Admija
Návrat na obsah