SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
AKTUALIZACE IS CelSA
Stažení nových verzí, aktualizací

Download aktualizací a vyšších verzí Vašich stávajících sw aplikací můžete provést až po zadání přístupových údajů v sekci Přihlášení uživatele a ověření Vašeho oprávnění.
Jak aktualizovat

Nejdříve se přihlaste
Přejděte na stránku Úvod box Přihlásit a proveďte Přihlášení uživatele zadáním přihlašovacíh údajů opravňujících Vás k aktualizaci sw produktů.

Postup instalace programu
  1. Stlačte tlačítko <DOWNLOAD> u požadované a pro Vás připravené verze.
  2. Instalaci můžete provést přímo nebo si do vybraného adresáře, nejlépe síťového, instalační soubor uložte.
  3. Soubor/y licenčního klíče s příponou *.MEM z přílohy obdrženého e-mailu nakopírujte do stejného adresáře, kam jste si již dříve stáhli  instalační soubor aplikace/aplikací.
  4. Z vybraného adresáře (pokud jste již instalaci neprovedli přímo) proveďte instalaci spuštěním *.EXE souborů. Postupujte přesně podle pokynů instalačního prostředí.
  5. Po instalaci spusťte aplikaci v režimu Správce programu (soubory CELSA, CelSKLAD, FAKTURY, atd. s příponou exe), popř. Windows "Start - Programy - Aplikace Admija - CelSAWin - správce (CelSkladWin -  správce nebo Faktury - správce)"
  6. Zvolte nabídku "Služby - Nastavení -  Licence" a vyberte cestu ke složce, kde jste uložili soubor(y) s příponou *.MEM.
  7. Zvolte tlačítko "Select", zobrazí se hlášení o úspěšném načtení licenčního klíče a o aktivaci na aktuální plnou verzi programu.
  8. V případě síťového provozu proveďte body 4) - 7) na všech pracovních stanicích.

S instalací Vám rádi poradíme, kontaktujte nás, prosím.
Kolektiv Admija
Upgrade

Vyšší programové verze
Download programů a jejich funkcí, částí, modulů.
Jedná se o výměnu programu, modulu za novější verzi téhož produktu. Výměnu software za novější nebo lepší verzi, aby byl systém v aktuálním stavu a aby se zlepšily jeho vlastnosti.

Programování
Proces implementace změny, uživatelského požadavku zahrnuje činnosti od konzultace, formulace problému a jeho důkladné anylýzy, metodologii jejich řešení, metodiku zpracování apod., návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojového kódu počítačového programu (software), včetně řízení projektu a následné údržby. Návrh algoritmu obvykle určuje obecný postup řešení dané úlohy. Cílem je vytvořit program, který vykazuje žádoucí chování a splňuje potřeby uživatele. Proces aktualizace vyžaduje naše odborné znalosti z mnoha různých oborů, včetně znalosti oblasti použití.

Návrh (analýza) → programováni → testování → nasazení u zákazníka (údržba)
Před zavedením do praxe klademe důraz na ověřiení funkčnosti návrhu, a proto vytváříme tzv. „testovací implementaci“ dané části. Pokud se při testování zjistí, že funkcionalita zcela neodpovídá představám, datová prostupnost aplikace je nižší než požadovaná, daná část se přeprogramuje. Ideální je takový stav, kdy se testování účastní i zákazník, který zhotovení úpravy, požadavku programu zadal.

Programovací nástroje
Využíváme moderní vývojová prostředí, programovací nástroje podporující moderní technologie zpracování, uchovávání, komunikace, nakládání s daty, které umožňují bezproblémový provoz a úspěšné implementace a systémovou integraci s jinými podnikovými informačními systémy.

Lokalizace
Informační systém Admija je dostupný v českých a slovenských jazykových verzích.


Update

Aktualizace číselníků, seznamů, specifikací
Download podpůrných dat, Avíza

Update
Zajišťuje zařazení podpůrných údajů, dat pro aktuální a bezproblémový chod a podporu komfortu obsluhy při zpracování dat, v některých případech i od třetích stran, jako např. kurzovní lístek, katalogová čísla, sazebníky, seznamy atp.


Copyright © Admija 1990 - 2021
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP / ERP / CRM
Admija je registrovaná ochranná známka
31
let s Vámi
Návrat na obsah