Přejít na obsah
CERTIFIKÁTY, PRÁVA
Certifikáty kompatibility
Admija je držitelem certifikátů kompatibility
- legislativy
- podmínek, pravidel, kontrol a funkcionality sw aplikací, modulů
- úplnosti datové obsažnosti
- komunikačního rozhraní s dodržováním scénářů předávaného souboru zpráv pro standardní, zjednodušené a havarijní postupy celního řízení s celní správou ČR, SR.

Autorská a průmyslová práva
Za dobu produkce od roku 1990 jsou na sw aplikace uplatňována autorská práva a ochranné známky ÚPV.
Celní sazebník - elektronické postupné zařazování - abecední zařazování - číselné zařazování - zařazování JKPOV, DPH, SPD
Tarif - HS - JKPOV - DzO - SPD, vazby mezi číselným označováním zboží a služeb (Harmonizovaný systém - Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků - Daň z obratu - Spotřební daň)
ČAIIT - Český alternativní interaktivní integrovaný tarif
JCD - zpracování Jednotné celní deklarace
JSD - zpracování jednotného správního dokladu
TCP - zpracování tranzitního celního prohlášení
CIM - nákladní (přepravní) list mezinárodní železniční dopravy
CMR - nákladní (přepravní list mezinárodní silniční dopravy
TIR - doklad mezinárodní silniční dopravy se zajištěním zboží - Karnet TIR
IM - importní systém
EX - exportní systém
ECS - e-vývoz
AIS - e-dovoz
ICS - avízo dovoz
NCTS - tranzitní systém EU
VAN - elektronické podání scénáři komunikace prostřednictvím VAN operátorů
AcommPort - bezplatné elektronické podání scénáři komunikace ECŘ ČR, alternativa VAN
IFTMIN UNEDIFACT - projekt v kooperaci s DRS pro MD ČR
EcoForm - ekonomický nátisk dokladů celního řízení
RsEÚ - evidence ekonomických režimů Celní sklad, AZS, PZS, Kompletace, Normy spotřeby, podklady pro monitoring celní správou
SePD, SePPD - odpisy, párování dokladů zavedením seznamu předchozích a předpředchozích dokladů
Naskladnění - zavedení unikátního číselného označování dokladů pro navedení komponent do RsEÚ
Vyskladnění - zavedení unikátního číselného označování dokladů pro odepisování komponent a párování dokladů
P/SÚZ - zavedení příznaku/stavu úrovně zpracování dokladů
Interface RsEÚ - celní správa ČR - soubor elementů pro párování dokladů a odpisy komponent
Interface Faktury - Deklarace - soubor elementů pro generování faktur nebo deklarací obousměrně
Interface ExF - rozhraní pro integraci systému Celsa (deklarace) s podnikovými IS, SAP aj.
Interface EXF01-03 - rozhraní pro integraci RsEÚ s podnikovými IS, SAP
Depozita - zajištění celního dluhu systémem s krátkou dobou účinnosti
ZCD - systém, aplikace zajištění celního dluhu
ZCP - systém zjednodušených celních postupů na základě prověření a následně povolení celní správy
Intrastat - systém předkládání statistických hlášení přijetí a odeslání zboží
PVS - e-podání portálu veřejné správy

Ceskon - systém automatického, elektronického monitoringu nakládání se zbožím, komponentami, odpadem produkce a odhalování machinací ekonomických režimů pro MF ČR, GŘC
AcommPort/SEAP/COMIN/ - pilotní projekt elektronické komunikace s celní správou ČR bez poplatků
Pokuta - mezinárodní konfigurovatelný, provizní pokutový systém
Penale - rozšíření a doplnění systému Pokuta o funkce a biometrické údaje
Mýtný systém - ekonomický a efektivní systém vybírání mýtných poplatků z využití silniční sítě
Návrat na obsah