Přejít na obsah
EFEKTIVNOST
Efektivnost celního řízení

Realizovaná automatizace (integrace) procesů při vyhotovování dokumentů, vedení jejich evidence, principy a uplatňované postupy prostřednictvím nasazených sw aplikací, EkoForm tisky, předchozí a předpředchozí doklady, elektronické podání zdarma mají výrazný přínos ve zkracování časů, na úsporu financí, pozitivní vliv na snížení zátěže a pracovní pohodu provozovatelů.

Návrat na obsah