Přejít na obsah
IMPLEMENTÁTOR CELNÍ SPRÁVY
Realizace Elektronického Celního Řízení ČR

Pro efektivní fungování elektronického celního řízení jsou vyvíjeny sofistikované sw aplikace, moduly a systémy.
Celní sazebník - postupné zařazování - abecední zařazování - zařazování JKPOV - DPH - SPD, Tarif - JKPOV - DzO - SPD, ČAIIT, JCD, JSD, TCP, NCTS, CIM, CMR, TIR, IM, EX, ECS e-vývoz, AIS, ICS, VAN, Ceskon, EcoForm, RsEÚ, SePD, SePPD, Depozita, ZCD, ZCP, Intrastat, PVS, SEAP/COMIN

Certifikáty kompatibility
Admija je držitelem certifikátů kompatibility s celní správou ČR, SR

Legislativa
Programy celního IS Admija® splňují kritéria celostátně kladených podmínek na zpracování celního prohlášení a evidenci ekonomických režimů z hlediska zákonných norem a požadavků celních úřadů. Kontakt s celními úřady zabezpečuje prostředí komunikace, které poskytuje všechny potřebné údaje v elektronické podobě a ve formátech výstupních tiskových sestav pro evidenční a kontrolní potřeby vedení firem a především celní správy. Roky rozpracovávaná a modifikovaná, krystalizující datová struktura plně pokrývá požadavky kontrolních mechanizmů celní správy ČR, SR.
Spolupráce s celní správou ČR, SR
 
VÝVOJ
Původní sw aplikace Admija® svou autentičností, jedinečnou nápaditostí, originalitou řešení, svým datovým modelem stanovují standard skladové evidence celních skladů a zpracování celních dokladů. To zajišťuje vysokou míru spolupráce, implementace a integrace s libovolnými podnikovými informačními systémy.
Admija® tvoří od roku 1990 špičkové sw produkty pro oblast celního řízení, zjednodušené postupy, místní řízení, pro vedení evidence výroby zboží v celních režimech s ekonomickým účinkem včetně odpisů komponent výroby podle definované normy výroby.
Komplex celního informačního systému Admija® tvoří moduly spolupracujících nebo samostatně provozovatelných programů vyvinutých pro elektronickou výměnu dat s IS celní správy, Portálem veřejné správy a s firmeními IS.

Cíle Admija®
Poskytovanými službami a kvalitními programovými produkty co nejvíce usnadnit práci celních deklarantů a celníků. Zbavit je administrativní náročnosti, nežádoucích a zbytečných činností spojených s celním řízením.
Ve spolupráci s celní správou CŘ, SR se podílí na zavádění a aktualizaci systémů ECŘ (NCTS, dovoz, vývoz, ZCP, ZCD, intrastat, AcommPort atd.).

Přenosy bez poplatků
V roce 2014 zahájila s MF ČR, GŘC pilotní projekt SEAP bezplatných přenosů; e-podání bez prostřednictví VAN operátorů.

Admija® průběžně vyvíjí, zdokonaluje a distribuuje provozovatelům celostátní uživatelské sítě programy na vystavování a evidenci celních deklarací, program na vedení celní skladové evidence, program na vedení evidence režimů s ekonomickým účinkem a další uvedené programy v mnoha postupně vytvářených vyšších verzích, až po dosud realizované aktuální verze (informujte se, prosím).

Nadále je zdokonalována a rozšiřována funkcionalita všech sw produktů na základě nových poznatků, změn legislativy, připomínek a požadavků provozovatelů, modifikovaných podmínek celníků a celních úřadů.
Všechny sw aplikace jsou tvořeny na základě zkušeností a provozních znalostí celního řízení, ve spolupráci s uživateli, celními úřady a podniky se zavedenou nebo připravovanou výrobou v některém z ekonomických režimů.
Admija® posunula celní řízení výrazně ke zjednodušeným procesům celního řízení a k efektivnosti práce deklarantů a pracovníků celní správy.
Vzájemnou komunikací modulů je zabezpečeno předávání dat a automatické vyhotovení dokladů celního řízení z načtených elektronických podkladů bez zbytečné manuální činnosti.
Obousměrná komunikace modulů se zásadně projevuje na optimalizaci celního řízení a úspoře času deklarantů i pracovníků celních úřadů.
Admija® jako jedna z prvních společností uvolnila uživatelům aktualizaci programů a dat prostřednictvím sítě internet. Tím jim dala příležitost využívat v obchodním styku s výhodou aktuální informace, které pomáhají snižovat ceny obchodních transakcí.
      
Ukázka modulů Celního Systému  Admija
CelSA®
zpracování a evidence přepravních dokladů a dokladů   celního řízení
ZCP®
zjednodušené postupy celního řízení, zpracování a   evidence zjednodušeného, dodatečného, souhrnného celního prohlášení, …,   automatické vyhotovení na základě slučovacích procedur
ZCD®
evidence zajištění celního dluhu s možností   elektronických hlášení celní správě
CelSklad®
vedení skladové evidence z přísného pohledu   celních předpisů
A/PZS®
výroba zboží v ekonomickém režimu   aktivního/pasivního zušlechťovacího styku
Kompletace®
výroba kompletací komponent výrobku
Normy®
normování spotřeby komponent finálního výrobku,   elektronické normy pro CÚ
Faktury®
vystavení faktur za služby samostatně nebo   z podkladů z CelSA a CelSklad
ČAIIT®
komplexní informace o clech, daních a   poplatcích při dovozu zboží a další
Přenosy dat
scénáře komunikace s celní správou ČR, SR, e-podání automatizovaně zpracovaných dokladů a podkladů
e-Kombajn
EDI, přenosy dat mezi aplikacemi a přenosy zpráv dokladů   celní správě
CelSA®ECD Cedis®
elektronická celní deklarace, celní a dopravní IS   nové generace pro grafické prostředí
interface EXF®
aktivní interface pro propojení a spolupráci   s externími informačními systémy, automatizace procedur celního procesu, moduly EXF01, 02, 03
interface ExFAKT®
pasivní interface pro propojení s externími IS   bez dynamických procesů a kontrolních mechanizmů
NCTS
nový computerizovaný tranzitní systém
intraStat
výkazy statistických hlášení
E-Vývoz, E-Dovoz
export, import v novém systému celního řízení EU
Konverze formátů dat
převod importovaných a exportovaných datových   formátů externích IS do / z formátu celního systému Admija, zasílání stavových informací a informací o produkci manažerům firmy do   zahraničí
         
a další sw viz PRODUKTY
Návrat na obsah