Přejít na obsah
OPERATIVNOST
Aplikační vybavení Admija

Pružně reagující systém na legislativní změny, potřeby a individuální požadavky uživatelů, a to jak ve vztahu k celním úřadům (jednotlivým celníkům), tak k uživatelskému komfortu provozování a ovládání jednotlivých částí modulárního systému.

Otevřený, vstřícný přístup při poskytování uživatelské podpory, poskytování konzultací a rad při komunikaci s celní správou, neprodlené realizace požadovaných sw úprav jsou samozřejmostí, a to jak v běžnou, tak i smluvně v mimopracovní dobu.
Návrat na obsah