Přejít na obsah
DEMONSTRAČNÍ VIDEA - EXPORT
Procesy EXPORT, IMPORT v sw Celsa

- import dat z libovolných podnikových IS, ERP, SAP
- libovolné formáty vstupních dat: TXT, DBF, XLS, XML, EDI
- automatické generování celních dokladů, hlášení intrastat
- nový doklad editací, z kópie s/bez položek, z šablony
- automatické generování zpráv pro e-podání celní správě
- standardní, zjednodušené a havarijní postupy
- komunikace s CS certifikovaným sw AcommPort nebo VAN
- elektronické a tiskové výstupy, e-mailing, management
- sledování, kontroly, statistiky web app AdmWatch
Kompletní video procesu EXPORT
Schema procesu EXPORT
Videosekvence dílčích částí celního procesu
Schema Postup - Data
Schema Postup - ExFaktury
Schema Postup - IS Celsa
Schema Postup - Fce Celsa
Schema Postup - AcommPort
Schema Postup - Výstupy
Schema Postup - AdmWatch
Schema Postup - Konec
Návrat na obsah