SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
ZCELA NOVÝ CELNÍ IS 2023
Připravujeme přechod na nový systém, jeho provoz a podporu.
MALÉ ZÁSILKY
Výběr DPH ze
zásilek nízké hodnoty
z Číny a třetích zemí.
DIGITÁLNÍ BEZOBSLUŽNÉ CELNÍ ŘÍZENÍ
Automatizujeme celní procesy.
Robotizujeme sw procedury.
INTEGRACE S SAP A JINÝMI IT SYSTÉMY
Implementujeme moduly.
Kooperaci s externími systémy podporujeme vlastním, variabilním API.

©ROBOCUS EKR.CEP SLOVENSKO
Automatický príjem správ z EKR.CEP colnej správy SR bez obsluhy.
Pre staršie systémy a nový systém E-IDAS.
CelSA - Celní Systém Admija
Tradice ● Kvalita ● Invence
ECD
Elektronická celní deklarace
Komplexní sw pro celní řízení
subsystem Celsa

Pořizování editací nebo autogenerace eCD (JSD, IM, EX, iStat, ZCP, SCP, aj.) z elektronických podkladů a dokladů klientů, šablon nebo externích IS, ERP, SAP
Více zde  
RsEÚ
Režimy s ekonomickým účinkem
Komplexně provázaný s sw Celsa pro ECR
subsystem RsEÚ/Celsklad

Software pro správu ekonomických režimů Aktivní/Pasivní zušlechťovací styk, Uskladňování na celním skladu a veřejném, Kompletace, Normy, Odpad výroby. Interface EXF01-03 na SAP, ERP
Více zde  
EDI SAP
Elektronická výměna dat
SAP R/3 S/4HANA aj. ekonomické IS

SAP partner
Integrace s externími systémy pro vysokou funkcionalitu efektivností robotizovaných digitálních procesů; API. Automatizace opakujících se rutinních pracovních postupů.
 Více zde  
E-PODÁNÍ
AcommPort pro ČR,  EKR.CEP pro SR
On line elektronická výměna dat scénáři komunikace s celní správou ČR, SR

Komunikační klient přenosu dat deklarant - CÚ ČR a SR;
osobní, firemní VAN pro e-podání elektronických zpráv dokladů všech celních režimů bez poplatků
Více zde  

SLUŽBY
Deklarantům, spedicím a společnostem poskytujeme podporu a servis sw

Upgrade/Update
Instalace, servis, vzdálená správa, Avíza, legislativní a vyžádané zákaznické úpravy takřka obratem
 Více zde  
2020
Rok úspěšné kontinuality Admija.
Všem zaměstnancům, spolupracovníkům a externistům díky.

Na základech původního a osvědčeného sw s uživatelsky ověřenými funkcemi budujeme a transformujeme perspektivní, inovativní, progresivní a uživatelsky přívětivý sw.
Více zde  
DBCC
Digitalizace dokumentů pro předkládání společnosti Deutche Bahn Cargo Czechia.

Připraveno pro export výstupních dat v libovolném digitálním formátu výměny dat pro navádění IS DBCC.
Více zde  
ČDCargo
Digitalizace procesů a tisk dokumentů pro elektronický systém a.s. České dráhy.

Integrace s externím systémem ČD pro vyšší funkcionalitu, automatizaci a efektivnost pracovních postupů elektrnickou výměnou dat
Více zde  
Zásilky NH
Malé zásilky do € 150 z Číny a třetích zemí. Celní odbavení e-podáním s celní správou ČR.

Individuální vyřízení nebo hromadné zpracování importem dat v systému EDI ve formátech XML, XLSX, SQL. Možnost komparace plateb s údaji z účetního systému s validací a odložením do archivu.
Více zde  
Moduly IS CelSA
Stěžejní subsystémy celkového pokrytí celního řízení
1. Subsystém Celsa
pro komplexní zpracování a vyhotování elektronických zpráv celních a přepravních dokladů, hlášení Intrastat, elektronických a tiskových výstupů a podkladů pro klienty a externí IS (SAP)
2. Subsystém RsEÚ
pro obsloužení potřeb evidence výroby RsEÚ, tj. celních režimů s ekonomickým účinkem včetně integrace s externími systémy přes interface EXF01-03 (SAP).
Rozšiřující moduly a aplikace
stěžejních subsystémů z nichž mnohé mohou fungovat jako samostatné programy.
Servisní a aktualizační moduly
pro správu a servis systémů a modulů.
Číselníky
aktualizované a poskytující on line podpůrná data pro správnou funkčnost systémů a nápovědu k chybám editace a komunikace.
Seznamy
statické a dynamické, zakládané a vytvářené uživatelem, automaticky doplňované interakcí vyplňovaných údajů s možností konfigurovatelného předplňování. Šablony.

INTEGRACE SAP R/3 & S/4HANA, ERP
Digitalizace automatického celního řízení
Interface CelsaWin SQL - SAP/aj. ERP poskytuje elektronickou výměnou dat výhody propojení systémů zabezpečující vysokou míru automatizace a efektivnost generování finálních digitálních zpráv celních dokladů, dokladů dalších a přikládaných. API Celsa SAP aj. IS.
Propojení systémů realizujeme
Předáváním dávek dat souborovým systémem prostřednictvím adresářových struktur umístěných na místních nebo internetových serverech (cloud), s přenosem dat po místní síti, FTP, WEB Službou atp.
Implementací datového modelu aktuálního Interface, a to s přímým čtením a zápisem extIS, SAP a Celsa do tabulek SQL s podporou náhledů uživatelského rozhraní.

kooperace systémů platformy EDI
SAP/ALL.IS Interface SAP/ALL.IS/Celsa CelsaWin SQL AcommPort celní správa ČR
SAP/ALL.IS Interface SAP/ALL.IS/Celsa CelsaWin SQL CelCommSR FR SR
Komunikace s celní správou
Soukromý VAN operátor
Elektronická výměna dat "pod palcem". Komunikátor sw AcommPort (app, modul, služba OS) pro bezplatnou elektronickou komunikaci s celní správou ČR funguje de facto jako Váš privátní VAN operátor.
Uskutečňuje přenosy elektronických zpráv dokladů celního řízení (přikládaných PDF) aplikovanými scénáři komunikace podle direktiv EU, MF ČR, GŘC.
Projekt EU realizován ve spolupráci MF ČR, GŘC a Admija.
Přenosy zpráv zdarma
Bezplatné přenosy zpráv ani objemy přenášených dat nejsou omezovány ani limitovány.
Aplikace automaticky na základě obdržené informace od CS ČR nastavuje nedostupnost a propustnost komunikace v obou směrech nebo směru IN nebo směru OUT. K dispozici je vždy aktuální certifikovaná verze s průběžným upgrade a update v lokálním nebo síťovém provedení včetně podpory.
Moduly EKR.CEP a RoboCuS pro komunikaci s celní správou - FR SR jsou v ceně pořízené sw aplikace Celsa SR a obousměrné přenosy zpráv nemáte zpoplatněny.
Sledování odbavení
Učinný on line nástroj monitoringu a poskytování on time publikovaných informací o probíhajícím postupu odbavení doručené (vypravené) zásilky v režimu dovozu (NCTS, eDovoz AIS) pro
    • deklaranty a jejich vedení,
    • pověřené pracovníky spedičních společností, obchodních a přepravních firem
    • sledování a komparaci s předkládanými údaji e-podáním pracovníky celních úřadů.

Web app provozovaná v internetovém prostředí s daty na SQL serverech, v cloudu.
Připraveno pro rozšíření o další elementy sledovaných údajů a funkčnost.
Principiálně navazuje na v 90. letech celními úřady používaný úspěšný systém eliminace produktových a finančních machinací a daňových úniků.
Celní režimy


Dovoz - AIS, ICS
Vývoz - ECS
Zjednodušené postupy
Zásilky nízké hodnoty

INTRASTAT


Tranzit
NCTS, CIM, CMR, TIR, NL
SLEDOVÁNÍ ODBAVENÍ

Přeprava zboží v rámci zemí Společenství


Komunikace:
AcommPort ČR ° RoboCus SR
Monitoring
API ° Výstupy ° Podklady

On line
On time


RsEÚ
Uskladňování v celním, veřejném celním skladu
Aktivní, Pasivní zušlechťovací styk
Dočasné použití
Přepracování pod celním dohledem
Normování spotřeby RsEÚ
Kontrola odpadu výroby
Monitoring; Prevence machinací
Zjednodušené postupy CŘ
Zjednodušené postupy celního řízení ČR a SR pro všechny celní režimy efektivně realizuje komplexní subsystém Celsa a jeho rozšiřující moduly.
Výhradně elektronicky jsou předkládána JCD IM/EX, Zjednodušená, Neúplná, Dodatečná, Souhrná celní prohlášení, NCTS, CIM a další dokumenty; eventuálně při kolapsu elektronické výměny dat je zajištěno předkládání dokumentů v náhradním, tzv. havarijním postupu.
Legislativa
Za podmínek stanovených celními předpisy Společenství mohou být celní formality podstatně zjednodušeny. Celní úřad může povolit podávání celního prohlášení elektronicky zavedením Zjednodušeného postupu celního řízení.


Přednosti a výhody CelSA
Elektronická celní
Deklarace
INTRASTAT

Z e-podkladů různých formátů
Z faktur, šablon, kópií, předplněním
Z interních podkladů z RsEÚ

ePODÁNÍ ZPRÁV eCD
BEZPLATNĚ

AcommPort
komunikační klient s celní správou

EKONOMICKÉ REŽIMY
AZS/PZS/CELSKLAD V ECŘ

NORMY spotřeby produktů
Integrace s app Celsa
Automatická ECD pro RsEÚ

INTEGRACE
S IT SYSTÉMY / SAP

INTERFACE pro externí IS
Automatizace, optimalizace, efektivnost pracovních postupů

Automatizace

Propojení CelSA s libovolnými podnikovými IS optimalizuje procesy vedoucí k usnadnění práce a dosažení vyšších výkonů.


Efektivnost

Univerzální, aktuální interface Admija zajišťuje vysokou účinnost kooperace informačních systémů, úsporu času a nákladů.

Operativnost

Rychlá zpětná odezva na zákaznické požadavky a jejich splnění poskytuje klientům zázemí účinné podpory, klid a jistoty.

Integrace

Systémová spojení CelSA s různými sw sub/systémy (SAP) generuje firemní efektivní elektronické administrativní procesy.

Poptávka software

Komplexní sw Admija zajišťuje nejvyšší možnou účinnost kooperace IS, úsporu nákladů a času při tvorbě a předkládání eCD.

Videoprezentace
      CZ  EN
Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah