SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
MALÉ ZÁSILKY
Zásilky nízké hodnoty do €150
z Číny a třetích zemí.
Výběr DPH od 1.7.2021.
DIGITÁLNÍ BEZOBSLUŽNÉ CELNÍ ŘÍZENÍ
Automatizujeme celní procesy.
Robotizujeme sw procedury.
INTEGRACE S SAP A JINÝMI IT SYSTÉMY
Implementujeme moduly.
Pro kooperaci systémů uplatňujeme vlastní, variabilně externí API.

NOVÝ CELNÍ SYSTÉM
Naplňujeme vize budoucnosti. Inovujeme, budujeme nový, moderní, progresivní celní systém.
©ROBOCUS EKR.CEP SLOVENSKO
Automatický príjem správ z EKR.CEP colnej správy SR bez obsluhy.
Pre staršie systémy a nový systém E-IDAS.
CelSA - Celní Systém Admija
Tradice ● Kvalita ● Invence
ECD
Elektronická celní deklarace
Komplexní sw pro celní řízení
subsystem Celsa

Pořizování eCD editací nebo autogenerace eCD z elektronických podkladů a dokladů klientů, šablon nebo externích IS, ERP, SAP
RsEÚ
Sw aplikace celních režimů s ekonomickým účinkem
subsystem RsEÚ/Celsklad

Software pro správu
ekonomických režimů AZS/PZS, Celní sklady, Kompletace, Normy Interface EXF01-03 na SAP, ERP
EDI SAP
Elektronická výměna dat
SAP R/3 S/4HANA aj. ekonomické IS

SAP partner
Integrace s externími systémy pro automatizaci, funkcionalitu a efektivnost robotizovaných digitálních procesů; API
E-PODÁNÍ
On line komunikace s celní správou ČR - AcommPort a SR - EKR.CEP zdarma

Komunikační klient přenosu dat deklarant - CÚ ČR a SR;
osobní, firemní VAN pro e-podání elektronických zpráv dokladů všech celních režimů
SLUŽBY
Deklarantům, spedicím a společnostem poskytujeme podporu a servis sw

Upgrade/Update
Instalace, servis, vzdálená správa, Avíza, legislativní a vyžádané zákaznické úpravy takřka obratem
2020
Rok úspěšné kontinuality.
Všem zaměstnancům, spolupracovníkům a externistům Admija díky.

Budujeme, transformujeme perspektivní, inovativní, progresivní a uživatelsky přívětivý sw.
DBCC
Digitalizace dokumentů pro předkládání společnosti Deutche Bahn Cargo Czechia.

Připraveno pro export výstupních dat v libovolném digitálním formátu výměny dat pro navádění IS DBCC.


ČDCargo
Digitalizace procesů a tisk dokumentů pro elektronický systém a.s. České dráhy

Integrace s externím systémem ČD pro vyšší funkcionalitu, automatizaci a efektivnost pracovních postupů elektrnickou výměnou dat
Zásilky NH
Malé zásilky do € 150 z Číny a třetích zemí. Celní odbavení e-podáním s celní správou ČR.

Individuální vyřízení nebo hromadné importem EDI dat ve formátu XML, XLSX, SQL. Komparace plateb s odložením do archivu.
Moduly IS CelSA
Stěžejní subsystémy celkového pokrytí celního řízení
  1. Subsystém Celsa pro komplexní zpracování a vyhotování elektronických zpráv celních a přepravních dokladů, hlášení Intrastat, elektronických a tiskových výstupů a podkladů pro klienty a externí IS (SAP)
  2. Subsystém RsEÚ pro obsloužení potřeb evidence výroby RsEÚ, tj. celních režimů s ekonomickým účinkem včetně integrace s externími systémy přes interface EXF01-03 (SAP).
Rozšiřující moduly a aplikace stěžejních subsystémů z nichž mnohé mohou fungovat jako samostatné programy.
Servisní a aktualizační moduly pro správu a servis systémů a modulů.
Číselníky aktualizované a poskytující on line podpůrná data pro správnou funkčnost systémů a nápovědu k chybám editace a komunikace.
Seznamy statické a dynamické, zakládané a vytvářené uživatelem, automaticky doplňované interakcí vyplňovaných údajů s možností konfigurovatelného předplňování. Šablony.
INTEGRACE SAP R/3 & S/4HANA, ERP
digitalizace automatického celního řízení
Interface CelsaWin SQL - SAP/aj. ERP poskytuje elektronickou výměnou dat výhody propojení systémů zabezpečující vysokou míru automatizace a efektivnost generování finálních digitálních zpráv celních dokladů, dokladů dalších a přikládaných. API Celsa SAP aj. IS.
Propojení systémů možno realizovat
  1. Předáváním dávek dat souborovým systémem prostřednictvím adresářových struktur umístěných na místních nebo internetových serverech (cloud), s přenosem dat po místní síti, FTP, WEB Službou atp.
  1. Implementace uplatněním datového modelu aktuálního Interface, a to s přímým čtením a zápisem SAP i Celsa do tabulek SQL s podporou náhledů uživatelského rozhraní.
 Celsa SAP Connector kooperace systémů platformy EDI
SAP/ALL.IS Interface SAP/ALL.IS/Celsa CelsaWin SQL AcommPort celní správa ČR
SAP/ALL.IS Interface SAP/ALL.IS/Celsa CelsaWin SQL CelCommSR FR SR

Soukromý VAN operátor AcommPort

Elektronická výměna dat "pod palcem". Komunikátor AcommPort pro bezplatnou elektronickou komunikaci s celní správou ČR funguje de facto jako Váš privátní VAN operátor.
Uskutečňuje přenosy elektronických zpráv dokladů celního řízení (přikládaných PDF) aplikovanými scénáři komunikace podle direktiv MF ČR, GŘC.
Projekt EU realizován ve spolupráci MF ČR, GŘC a Admija.
Komunikace zdarma
Bezplatné přenosy zpráv ani objemy přenášených dat nejsou
omezovány ani limitovány.
Aplikace automaticky na základě obdržené informace od CS ČR nastavuje nedostupnost a propustnost komunikace v obou směrech nebo směru IN nebo směru OUT. K dispozici je vždy aktuální certifikovaná verze s průběžným upgrade a update v lokálním nebo síťovém provedení včetně podpory.
Modul komunikace s celní správou, FR SR je v ceně pořízené sw aplikace Celsa SR a obousměrné přenosy zpráv jsou zdarma.
Sledování odbavení
Učinný on line nástroj monitoringu a poskytování on time publikovaných informací o probíhajícím postupu odbavení doručené (vypravené) zásilky v režimu dovozu (NCTS, eDovoz AIS) pro
    • deklaranty a jejich vedení,
    • pověřené pracovníky spedičních společností, obchodních a přepravních firem
    • sledování a komparaci s předkládanými údaji e-podáním pracovníky celních úřadů.

Web app provozovaná v internetovém prostředí s daty na SQL serverech, v cloudu.
Připraveno pro rozšíření o další elementy sledovaných údajů a funkčnost.
Principiálně navazuje na v 90. letech celními úřady používaný úspěšný systém eliminace produktových a finančních machinací a daňových úniků.
Celní režimy
Dovoz
Vývoz
Dočasné použití

INTRASTAT
Tranzit
NCTS

Přeprava zboží v rámci zemí Společenství
RsEÚ
Celní, veřejný celní sklad
Aktivní zušlechťovací styk
Pasivní zušlechťovací styk
Přepracování pod celním dohledem
Normování spotřeby RsEÚ
Kontrola odpadu výroby
Prevence machinací
Komunikace
Monitoring
Výstupy, Podklady

On line
On time
Zjednodušené postupy CŘ
Zjednodušené postupy celního řízení ČR a SR pro všechny celní režimy efektivně realizuje komplexní subsystém Celsa a jeho rozšiřující moduly.
Výhradně elektronicky jsou předkládána JCD IM/EX, Zjednodušená, Neúplná, Dodatečná, Souhrná celní prohlášení, NCTS, CIM a další dokumenty; eventuálně při kolapsu elektronické výměny dat je zajištěno předkládání dokumentů v náhradním, tzv. havarijním postupu.
Legislativa
Za podmínek stanovených celními předpisy Společenství mohou být celní formality podstatně zjednodušeny. Celní úřad může povolit podávání celního prohlášení elektronicky zavedením Zjednodušeného postupu celního řízení.


Přednosti a výhody CelSA
Elektronická celní
Deklarace
INTRASTAT

Z e-podkladů různých formátů
Z faktur, šablon, kópií, předplněním
Z interních podkladů z RsEÚ

ePODÁNÍ ZPRÁV eCD
BEZPLATNĚ

AcommPort
komunikační klient s celní správou

EKONOMICKÉ REŽIMY
AZS/PZS/CELSKLAD V ECŘ

NORMY spotřeby produktů
Integrace s app Celsa
Automatická ECD pro RsEÚ

INTEGRACE
S IT SYSTÉMY / SAP

INTERFACE pro externí IS
Automatizace, optimalizace, efektivnost pracovních postupů

Automatizace

Souhra CelSA s externími podnikovými IS optimalizuje procesy vedoucí k usnadnění práce a dosažení vyšších výkonů.


Efektivnost

Univerzální interface Admija zajišťuje nejvyšší možnou účinnost kooperace informačních systémů, úsporu nákladů a času.


Videoprezentace
      CZ  EN
Operativnost

Rychlá odezva na zákaznické požadavky a jejich splnění poskytuje klientům zázemí podpory, a tím klidu a jistoty.


Integrace

Systémová spojení CelSA s různými sw sub/systémy (SAP) generuje efektivní firemní elektronické administrativní procesy.


Poptávka software

Komplexní sw Admija zajišťuje nejvyšší možnou účinnost kooperace IS, úsporu nákladů a času při tvorbě a předkládání eCD.


Copyright © Admija 1990 - 2021
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP / ERP / CRM
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
31
let s Vámi
Návrat na obsah